Normes de l 'Escola (Curs 2019-20)

 

  • La Direcció de l'escola es reserva el dret d'admissió.

  • Degut al 30è aniversari de l'escola, aquest curs (18-19) la matrícula serà gratuïta per tots els alumnes ja inscrits i pels qui s'inscriguin per primera vegada. 

  • El pagament de les mensualitats es farà mitjançant domiciliació bancària el dia 1 del mes.

  • Durant els mesos de Juliol i Agost a tots els alumnes que vulguin continuar estudiant a L'Eix durant el curs vinent, se'ls domiciliarà la quota de manteniment de plaça.

  • Les baixes o canvis de quota s'hauran de notificar abans del dia 20 del mes anterior per evitar la domiciliació del mes següent. En cas contrari, l'alumne haurà d'abonar tota la mensualitat.

  • L'escola es reserva el dret d'anul.lar o modificar l'horari en cas que el nombre d'alumnes no arribi al mínim requerit.

  • A les classes de dansa no és permès portar arrecades, medalles ni cap mena de penjoll.

  • És obligatori dur el cabell recollit en totes les classes de Ballet Clàssic.

  • L'impartiment de les classes seguirà el calendari escolar.